Zespół zajmujący się analizą zaburzeń lipidowych

StartZespołyZespół zajmujący się analiz...
dr Krzysztof Chlebus
dr Krzysztof Chlebus

Zaburzenia lipidowe w badaniu PolSenior2


Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyna zgonów w Europie: uśredniony współczynnik umieralności z powodu CVD w Unii Europejskiej wynosi 40%. Sytuacja w Polsce jest gorsza od średniej europejskiej: w 2013 roku, według GUS, około 46% zgonów w ogólnej populacji naszego kraju było spowodowanych chorobami układu krążenia, podczas gdy wśród osób powyżej 65 roku życia było to 53,1%.
Powszechnie znane czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, otyłość brzuszna, cukrzyca czy palenie papierosów, są głównymi przyczynami chorób sercowo-naczyniowych w populacji osób dorosłych. Częstość występowania głównych czynników ryzyka wzrasta wraz z wiekiem, a połączenie kilku z nich przyczynia się do przyspieszenia procesu miażdżycowego i logarytmicznego wzrostu ryzyka CVD.
Poziom cholesterolu całkowitego (TC) u osób starszych jest niezależnym predyktorem powikłań miażdżycy choroby wieńcowej u obu płci w każdej grupie wiekowej. Większość dostępnych danych epidemiologicznych, badań klinicznych i modeli opisujących zależność miedzy stężeniem parametrów lipidowych a ryzykiem sercowo-naczyniowym dotyczy populacji poniżej 65 r.ż.
Badanie Polsenior2 jest pierwszym tego typu badaniem opisującym profil lipidowy reprezentatywnej populacji polskich seniorów. Analiza rozpowszechnienia zaburzeń lipidowych w populacji osób starszych jest ważnym krokiem w kierunku lepszego zrozumienia epidemiologii powikłań miażdżycy w populacji wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl