Zespół zajmujący się analizą schorzeń neurologicznych

StartZespołyZespół zajmujący się analiz...
Dr hab. Kamil Chwojnicki
Dr hab. Kamil Chwojnicki
Choroby neurologiczne bardzo często są ściśle zależne od wieku, a częstość wielu z nich wzrasta w starzejącej się polskiej populacji. Wystarczy nadmienić, że ponad 50% pacjentów zgłaszających się na wizyty do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej to osoby z chorobami neurologicznymi wieku podeszłego. To samo dotyczy zapotrzebowania na przewlekłą opiekę pielęgniarską w grupie seniorów. Wiek to podstawowy czynnik ryzyka chorób naczyniowych mózgu, jak również chorób neurozwyrodnieniowych.

Badanie PoSenior2 podejmuje problem stanu zdrowia populacji osób starszych w Polsce w sposób niezwykle kompleksowy. Prowadzone aktualnie analizy obejmują aspekt rozpowszechnienia schorzeń neurologicznych, takich jak udar mózgu, epilepsja, choroba Parkinsona czy zaburzenia funkcji poznawczych. Bardzo istotny element to prowadzona obecnie analiza stopnia niesprawności badanych oraz współchorobowości i farmakoterapii. Ważny cel to także ocena zapotrzebowania na dedykowane świadczenia zdrowotne w opiece długoterminowej, zwłaszcza w grupie seniorów po udarze mózgu. Właściwa ocena tych zjawisk jest bardzo ważna nie tylko z punktu widzenia naukowego, lecz także dla celów polityki zdrowotnej w obliczu starzejącej się populacji naszego kraju

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl