Zespół zajmujący się analizą depresji

StartZespołyZespół zajmujący się analiz...
prof. dr hab. Paweł Zagożdżon
prof. dr hab. Paweł Zagożdżon
Depresja w starszym wieku nie jest fizjologicznym zjawiskiem związanym ze starzeniem się. W populacji starszych ludzi bez towarzyszących poważnych chorób somatycznych depresja występuje rzadziej niż w populacji ogólnej. Niemniej jednak w wieku podeszłym ludzie doświadczają szeregu doświadczeń życiowych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia psychicznego.Do takich wydarzeń należy m.in.: żałoba, przejście na emeryturę, obniżenie statusu materialnego, pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, pogorszenie funkcjonowania społecznego czy pogorszenie zdolności poznawczych.
W ramach danych zebranych w projekcie PolSenior2 istnieją również dane o depresji w populacji osób starszych w Polsce.

W pierwszym etapie analizy danych ustalono plan przeprowadzenia badań nad możliwymi uwarunkowaniami zaburzeń depresyjnych w tej populacji. Obecnie prowadzony jest proces edycji danych i kategoryzacji wybranych zmiennych w zgromadzonym zbiorze danych. Bardzo ważnym i pracochłonnym etapem jest wyodrębnienie grupy badanych bez istotnych zaburzeń pamięci. Trwają również prace nad stworzeniem algorytmu korygującego wynik oceny zdolności poznawczych w przeprowadzonych testach tak, aby oszacowana częstość depresji była wiarygodna.

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl