Zespół zajmujący się analizą parametrów morfologii krwi obwodowej

StartZespołyZespół zajmujący się analiz...
dr hab. med. Krzysztof Lewandowski
dr hab. med. Krzysztof Lewandowski
W projekcie PolSenior2 zostanie przeprowadzona analiza najważniejszych parametrów hematologicznych we krwi.

Spodziewamy się, że to bezsprzecznie największe z przeprowadzonych do tej pory w Polsce badań w populacji osób starszych, pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wyniku badania morfologicznego u seniorów. Między innymi zweryfikowana zostanie zasadność stosowania w tej grupie wiekowej, takich samych zakresów referencyjnych, jakie obowiązują u dorosłych osób będących np. w czwartej czy piątej dekadzie życia.
Konieczne może się okazać wyznaczenie nowych zakresów norm dla różnych kategorii wiekowych osób starszych. Być może, będzie trzeba zastanowić się nad zrewidowaniem kryteriów rozpoznania niedokrwistości, szczególnie w grupie osób najstarszych.

Celem badania PolSenior2 nie było określanie częstości występowania nowotworów układu krwiotwórczego. Szeroki zestaw badań laboratoryjnych przeprowadzanych u osób włączonych do programu oraz bardzo szczegółowo zebrane dane kliniczne, pozwalają jednak na podjęcie próby wyjaśnienia przyczyn zmian obserwowanych w wynikach badania morfologii krwi, którymi najczęściej są pozahematologiczne schorzenia współistniejące oraz prowadzona farmakoterapia.

Pierwszym, szczególnie mozolnym etapem prac przy tej części projektu było weryfikowanie i zamknięcie bazę danych z wynikami morfologii krwi. Było to tym trudniejsze, że wyniki pochodziły z różnych laboratoriów, wykonywano je zatem na różnych analizatorach, różniących się technologią, liczbą parametrów i jednostkami, w jakich wydawane były wyniki.
Część wyników została dostarczona elektronicznie z laboratoriów uczestniczących w projekcie, inne wymagały ich ręcznego wpisania do bazy.
Szczególne podziękowania należą się dr. Łukaszowi Wieruckiemu z Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed, którego praca i doświadczenie miały fundamentalne znaczenie dla powstania morfologicznej bazy danych.

Obecnie jesteśmy w trakcie drugiego etapu prac, obejmującego analizę statystyczną i kliniczną oraz do sformułowania wniosków.
Za część hematologiczną projektu PolSenior2 odpowiada dr hab. Krzysztof Lewandowski z Zakładu Medycyny Laboratoryjnej GUMed, z którym na obecnym etapie prac współpracować będą statystycy – mgr Kacper Jagiełło,
mgr inż. Adam Wyszomirski oraz studentki VI roku Wydziału Lekarskiego GUMed: Aleksandra Radomska, Weronika Dmuchowska i Marta Winter.
Studentki.jpg

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl