Zespół zajmujący się problematyką upadków

StartZespołyZespół zajmujący się proble...
dr hab. Anna Skalska
dr hab. Anna Skalska
Upadki są jednym z istotnych problemów zaawansowanego wieku. Ich konsekwencjami mogą być urazy zarówno fizyczne, jak i psychiczne, trwałe pogorszenie sprawności, utrata autonomii i instytucjonalizacja.Dane epidemiologiczne uzyskane na podstawie wcześniejszych badań wskazują, że przynajmniej raz w roku upadku doznaje 20%-40% starszych osób, a ich poważne następstwa dotyczą 1/3 osób z tej grupy wiekowej. Dlatego leczenie następstw upadków i sprawowanie opieki generuje olbrzymie koszty.
W projekcie PolSenior2 zwrócono szczególną uwagę na ten problem. Prowadzone analizy pokazują, że w populacji polskich seniorów przynajmniej raz w roku upadków doświadcza 1/5 osób powyżej 65. roku życia.
Analizowane jest występowanie upadków w poszczególnych grupach wiekowych oraz zależność tych zdarzeń od różnych czynników jak: płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy wskaźnik masy ciała. Ważnym elementem jest ocena następstw upadków z analizą rodzajów urazów, w tym szczególnie obciążających złamań kończyn.
Wobec narastających wyzwań wynikających ze zmian demograficznych, opublikowane dane będą stanowić podstawę do dyskusji na temat opracowania i wdrażania możliwych rozwiązań służących zapobieganiu upadkom
i ich niekorzystnym skutkom.

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl