Publikacje

StartPublikacje

Rekomendacje Strategiczne Dla Rządu i Samorządów:


Rekomendacje Strategiczne dla Rządu i SamorządówPoniżej linki do publikacji w formie przeznaczonej na urządzenia mobilne:

EPUB

MOBI


Monografia PolSenior2:


“PolSenior2 – Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”


Poniżej linki do publikacji w formie przeznaczonej na urządzenia mobilne:

EPUB

MOBI


ISBN: 978-83-67147-00-2
ISBN wersja online: 978-83-67147-04-0
ISBN wersja MOBI: 978-83-67147-03-3Artykuł dotyczący metodologii badania:


“Health status and its socio-economic covariates in the older population in Poland – the assumptions and methods of the nationwide, cross-sectional PolSenior2 survey”

Kolejne publikacje:


“Significant improvements in cataract treatment and persistent inequalities in access to cataract surgery among older Poles from 2009 to 2019: results of the PolSenior and PolSenior2 surveys”

“The national burden of frailty and disproportionate distribution of its components—the predominance of slow gait speed: a 2018–19 face-to-face epidemiologic assessment representative of population of older Poles”

“Socioeconomic Risk Factors of Poor Nutritional Status in Polish Elderly Population: The Results of PolSenior2 Study “

“Selected sociodemographic and clinical predictors of the clock drawing test performance in Polish community dwelling seniors “

“Obesity in Caucasian Seniors on the Rise: Is It Truly Harmful? Results of the PolSenior2 Study “

“Prevalence and risk factors of untreated thyroid dysfunctions in the older Caucasian adults: Results of PolSenior 2 survey “

“Badanie morfologiczne krwi u osób w wieku podeszłym a wybrane parametry biochemiczne związane ze stanem zapalnym. Wyniki badania PolSenior2. “

Strona z danymi źródłowymi dla wybranych artykułów:

“LINK “

Badanie PolSenior2 pt.: “Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”zostało sfinansowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 ze środków otrzymanych od Ministerstwa Zdrowia.

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl