Szkolenia pielęgniarek

StartSzkolenia pielęgniarek

Wydarzenia:

Zespół naukowców z GUMed pod przewodnictwem kierownika Zakładu Prewencji i Dydaktyki prof. Tomasza Zdrojewskiego, we współpracy z ekspertami w dziedzinie geriatrii z innych ośrodków naukowych w Polsce, rozpoczął projekt badawczy PolSenior2. Jego celem jest zebranie aktualnej i szerokiej wiedzy o osobach po 60 roku życia. Inauguracja przedsięwzięcia finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 odbyła się 29 września 2018 r. w Gdańsku.

W październiku 2018 r. do badania przystąpili mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, lubelskiego i podkarpackiego, zaś w listopadzie badaniem zostali objęci mieszkańcy województw: łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Mieszkańcy pozostałych województw zostali przebadani w 2019 r.

ZACHODNIOPOM_-_zdjęcie_grupowe.jpg

Szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2 odbyło się 6.10.2018 roku w Szczecinie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, więc był bezpłatny dla uczestników. Pielęgniarka wykonująca badania posiadała identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

W Lublinie szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2 odbyło się 13.10.2018 r. Województwo lubelskie było trzecim województwem włączonym do badania.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, był zupełnie bezpłatny dla uczestników. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

Województwo podkarpackie jako czwarte dołączyło do projektu. Szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2 odbyło się 14.10.2018 r. w Rzeszowie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, był bezpłatny dla uczestników. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

W Łodzi szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2 odbyło się 27.10.2018 r. Województwo łódzkie jako piąte dołączyło do projektu.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, więc był zupełnie bezpłatny dla uczestników. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

Szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2 odbyło się w dniach 17-18.11.2018 roku w Katowicach. Ty samym województwo śląskie oficjalnie dołączyło do projektu.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, więc był bezpłatny dla uczestników. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

W Katowicach szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2 odbyło się 18.11.2018 roku. Województwo opolskie oficjalnie dołączyło do projektu.

p<>. Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, więc był zupełnie bezpłatny dla uczestników. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

17 maja 2019 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny odbyła się inauguracja projektu w województwie mazowieckim. W uroczystym otwarciu uczestniczyli: dr Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP-PZH (Państwowy Zakład Higieny), dr hab. Małgorzata Mossakowska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), prof. Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa) oraz prof. Tomasz Zdrojewski (Gdański Uniwersytet Medyczny).

W kolejnych miesiącach 2019 do badania przystąpiły kolejne województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc był zupełnie bezpłatny dla uczestników. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

25 maja 2019 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się inauguracja projektu w województwie lubuskim. Uroczystośc otworzył prof. Michał Nowicki (prorektor ds. nauki i rozwoju uczelni, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) oraz prof. Tomasz Zdrojewski (Gdański Uniwersytet Medyczny).

W kolejnych miesiącach 2019 r. do badania przystąpiły kolejne województwa: kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

p<>. Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny dla uczestników. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

25 maja w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się inauguracja projektu w województwie wielkopolskim. Uroczystego otwarcia dokonał prof. Tomasz Zdrojewski (Gdański Uniwersytet Medyczny).

W kolejnych miesiącach 2019 r. do badania przystąpiły kolejne województwa: kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, więc był zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się 8 czerwca inauguracja projektu w województwie kujawsko-pomorskim. Realizację projektu uroczyście rozpoczął prof. Tomasz Zdrojewski (Gdański Uniwersytet Medyczny).

W kolejnych miesiącach 2019 r. do badania przystąpiły kolejne województwa: dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, więc był zupełnie bezpłatny dla uczestników. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

20 lipca w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się inauguracja projektu w województwie dolnośląskim. Uczestniczył w niej prof. Tomasz Zdrojewski (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz dr Adam Hajduk. Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli: prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii, Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz dr n.med. Zbigniew Machaj, konsultant wojewódzki Wojewody dolnośląskiego ds. Geriatrii.

W kolejnych miesiącach 2019 do badania przystąpiły kolejne województwa: świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, więc był zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

30 sierpnia, o godzinie 09:00, w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, odbyła się inauguracja projektu w Województwie Świętokrzyskim. Uroczystego otwarcia dokonali dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka oraz dr n. med. Łukasz Wierucki. Specjalnym gościem wydarzenia była dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W kolejnych miesiącach 2019 do badania przystąpią kolejne województwa: małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

31 sierpnia 2019 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym w Krakowie odbyła się inauguracja projektu w województwie małopolskim. Obecni byli: dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka oraz dr n. med. Łukasz Wierucki. Specjalnym gościem wydarzenia była prof. dr hab. Barbara Gryglewska.

W kolejnych miesiącach 2019 do badania przystąpiły kolejne województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc był zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

6 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu odbyła się inauguracja projektu w województwie warmińsko-mazurskim. Realizację projektu uroczyście otworzył profesor Tomasz Zdrojewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, więc był zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

7 września w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się inauguracja projektu w województwie podlaskim. Obecny był ł dr n. med. Łukasz Wierucki, zastępca kierownika projektu.

Jest to ostatnie województwo, w którym realizowany był nasz projekt.

p<>. Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, więc był zupełnie bezpłatny dla uczestników. Pielęgniarka posiadała odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych.

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl