Szkolenia Pielęgniarek

StartSzkolenia Pielęgniarek
Rozwiń

Wydarzenia:

Zespół naukowców z GUMed pod przewodnictwem kierownika Zakładu Prewencji i Dydaktyki prof. Tomasza Zdrojewskiego, we współpracy z ekspertami w dziedzinie geriatrii z innych ośrodków naukowych w Polsce, rozpoczął projekt badawczy PolSenior2. Jego celem jest zebranie aktualnej i szerokiej wiedzy o osobach po 60. roku życia. Inauguracja przedsięwzięcia finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 odbyła się 29 września 2018 r. w Gdańsku.

W październiku br. do badania przystąpią mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, lubelskiego i podkarpackiego, zaś w listopadzie badaniem zostaną objęci mieszkańcy województw: łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Mieszkańcy pozostałych województw zostaną przebadani w 2019 r.

ZACHODNIOPOM_-_zdjęcie_grupowe.jpg

W dniu 6.10.2018 roku w Szczecinie odbyło się szkolenie przeznaczone dla Pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia, więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

W dniu 13.10.2018 roku w Lublinie odbyło się szkolenie przeznaczone dla Pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2. Województwo lubelskie jest trzecim województwem włączonym do badania.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

W dniu 14.10.2018 roku w Rzeszowie odbyło się szkolenie przeznaczone dla Pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2. Województwo podkarpackie jako czwarte dołączyło do projektu. W 2018 r. szkolenie i inauguracja projektu PolSenior2 odbędą się województwie łódzkim pod koniec miesiąca października oraz w listopadzie województwa śląskie i opolskie. Pozostałe województwa sukcesywnie będą włączane do projektu w 2019 roku.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

W dniu 27.10.2018 roku w Łodzi odbyło się szkolenie przeznaczone dla Pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2. Województwo łódzkie jako piątek dołączyło do projektu. W roku 2018 szkolenie i inauguracja projektu PolSenior2 odbędą się jeszcze w województwach śląskim i opolskim. Pozostałe województwa sukcesywnie będą włączane do projektu w 2019 roku.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

W dniach 17-18.11.2018 roku w Katowicach odbyło się szkolenie przeznaczone dla Pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2. Województwo śląskie oficjalnie dołączyło do projektu. W roku 2019 do badania przystąpią kolejne województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

W dniu 18.11.2018 roku w Katowicach odbyło się szkolenie przeznaczone dla Pielęgniarek realizujących badanie osób po 60 roku życia o nazwie PolSenior2. Województwo opolskie oficjalnie dołączyło do projektu. W roku 2019 do badania przystąpią kolejne województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

17 maja, o godzinie 12:00, w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, odbyła się inauguracja projektu w Województwie Mazowieckim. Uroczystego otwarcia dokonali dr Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP-PZH (Państwowy Zakład Higieny), dr hab. Małgorzata Mossakowska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), prof. Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa) oraz prof. Tomasz Zdrojewski (Gdański Uniwersytet Medyczny).

W kolejnych miesiącach 2019 do badania przystąpią kolejne województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

25 maja, o godzinie 12:00, w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, odbyła się inauguracja projektu w Województwie Lubuskim. Uroczystego otwarcia dokonał prof. Michał Nowicki (Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) oraz prof. Tomasz Zdrojewski (Gdański Uniwersytet Medyczny).

W kolejnych miesiącach 2019 do badania przystąpią kolejne województwa: kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

25 maja, o godzinie 09:30, w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, odbyła się inauguracja projektu w Województwie Wielkopolskim. Uroczystego otwarcia dokonał prof. Tomasz Zdrojewski (Gdański Uniwersytet Medyczny).

W kolejnych miesiącach 2019 do badania przystąpią kolejne województwa: kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

8 czerwca, o godzinie 10:00, w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, odbyła się inauguracja projektu w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Uroczystego otwarcia dokonał prof. Tomasz Zdrojewski (Gdański Uniwersytet Medyczny).

W kolejnych miesiącach 2019 do badania przystąpią kolejne województwa: dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

20 lipca, o godzinie 10:00, w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyła się inauguracja projektu w Województwie Dolnośląskim. Uroczystego otwarcia dokonał prof. Tomasz Zdrojewski (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz dr Adam Hajduk. Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii, Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz dr n.med. Zbigniew Machaj, Konsultant wojewódzki Wojewody dolnośląskiego ds Geriatrii.

W kolejnych miesiącach 2019 do badania przystąpią kolejne województwa: świętokrzyskie, małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

30 sierpnia, o godzinie 09:00, w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, odbyła się inauguracja projektu w Województwie Świętokrzyskim. Uroczystego otwarcia dokonali dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka oraz dr n. med. Łukasz Wierucki. Specjalnym gościem wydarzenia była dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W kolejnych miesiącach 2019 do badania przystąpią kolejne województwa: małopolskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

31 sierpnia, o godzinie 09:00, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym w Krakowie, odbyła się inauguracja projektu w województwie małopolskim. Uroczystego otwarcia dokonali dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka oraz dr n. med. Łukasz Wierucki. Specjalnym gościem wydarzenia była prof. dr hab. Barbara Gryglewska.

W kolejnych miesiącach 2019 do badania przystąpią kolejne województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

6 września, o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, odbyła się inauguracja projektu w województwie warmińsko – mazurskim. Uroczystego otwarcia dokonał profesor Tomasz Zdrojewski, kierownik projektu.

Jest to przedostatnie z 16 województw, w którym projekt jest realizowany.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

7 września, o godzinie 09:00, w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się inauguracja projektu w województwie podlaskim. Uroczystego otwarcia dokonał dr n. med. Łukasz Wierucki, zastępca kierownika projektu. .

Jest to ostatnie województwo, w którym realizowany jest nasz projekt.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia więc jest zupełnie bezpłatny. Pielęgniarka posiada odpowiedni identyfikator przekazany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz operatora badań terenowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl