Konferencje modułowe

StartKonferencje modułowe

Podsumowanie projektu PolSenior2.

„Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”.
Konferencje online na których ogłoszono główne wyniki badania PolSenior2 odbyły się
16.11.2020, 23.11.2020, 30.11.2020 oraz 07.12.2020.

Nagrania wykładów oraz prezentacje ekspertów są dostępne na stronie https://konferencjapolsenior2.pl/

W trakcie spotkań zaprezentowano następujące zagadnienia

16.11.2020: “Konferencja specjalna – ogłoszenie głównych wyników badania”

1. Stan zdrowia ludności w starszym wieku na podstawie danych statystyki publicznej
2. Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia metaboliczne
3. Choroby nerek
4. Choroby nowotworowe. Rozrost gruczołu krokowego.
5. Zaburzenia funkcji poznawczych. Występowanie objawów depresyjnych
6. Niewydolność serca. Wielochorobowość. Healthy Aging.
7. Stan funkcjonalny. Upadki
8. Sytuacja ekonomiczna. Nierówności w zdrowiu
9. Sytuacja rodzinna i więzi społeczne
10. Dostępność i poziom satysfakcji z usług medycznych
11. Znaczenie Projektów PolSenior 1 i 2. Jakich badań brakuje by dobrze prognozować zmiany zdrowotne w Polsce?

23.11.2020 r.: “Sytuacja socjalno-ekonomiczna osób starszych”
1. Sytuacja ekonomiczna osób starszych. Potrzeby opiekuńcze
2. Sytuacja rodzinna i więzi społeczne osób starszych
3. Aktywność zawodowa
4. Sytuacja mieszkaniowa seniorów
5. Dostępność i poziom satysfakcji z usług medycznych. Ocena jakości życia osób starszych
6. Przemoc w stosunku do osób starszych
7. Wykluczenie cyfrowe
8. Nierówności w zdrowiu w zależności od czynników społecznych
30.11.2020 r.: “Wielkie problemy geriatryczne i psychogeriatria”
1. Stan funkcjonalny i sprawność osób starszych. Aktywność fizyczna i problem sarkopenii.
2. Wielkie problemy geriatryczne cz.1 – upadki
3. Wielkie problemy geriatryczne cz.2 – nietrzymanie moczu, zaburzenia wzroku i słuchu
4. Zjawisko bólu przewlekłego
5. Zaburzenia funkcji poznawczych
6. Depresja
7. Zaburzenia snu
8. (Nad)używanie leków i suplementów diety wśród osób starszych
7.12.2020r: “Sytuacja zdrowotna seniorów”
1. Udar mózgu
2. Nadciśnienie tętnicze. Cukrzyca. Zaburzenia lipidowe
3. Choroby układu sercowo-naczyniowego
4. Niedokrwistości
5. Przewlekła choroba nerek
6. Choroby nowotworowe. Łagodny rozrost prostaty
7. Wielochorobowość
8. Zespół słabości

Przed zapoznaniem się z materiałami zachęcamy do obejrzenia wykładu wprowadzającego i opisującego Projekt PolSenior2 pt. „Schemat doboru próby, organizacja i przebieg badania PS2” oraz przeczytanie anglojęzycznej publikacji poświęconej metodologii badania LINKList Prezesa Rady ministrów do uczestników konferencji
Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl