Konferencje modułowe

StartKonferencje modułowe
Rozwiń

Podsumowanie projektu PolSenior2.

Harmonogram internetowych konferencji ogólnopolskich:


1. „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem – Ogłoszenie głównych wyników badania PolSenior2.” Konferencja online

Termin – 16.11.2020 r., godz 12:00-14:00

Uczestnicy: kierownictwo, Rada i prezesi oddziałów wojewódzkich NFZ, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele PZH, konsultanci krajowi z chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, konsultanci krajowi i wojewódzcy z geriatrii, marszałkowie województw i wojewodowie, Rada Zdrowotnej Polityki Senioralnej, Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Rządowa Rada Ludnościowa, autorzy Monografii – Raportu PolSenior2

Wykładowcy – Rada Naukowa PolSenior2

Prezentowane zagadnienia:

Powitanie i wprowadzenie

1. Stan zdrowia ludności w starszym wieku na podstawie danych statystyki publicznej
2. Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia metaboliczne
3. Choroby nerek
4. Choroby nowotworowe. Rozrost gruczołu krokowego.
5. Zaburzenia funkcji poznawczych. Występowanie objawów depresyjnych
6. Niewydolność serca. Wielochorobowość. Healthy Aging.
7. Stan funkcjonalny. Upadki
8. Sytuacja ekonomiczna. Nierówności w zdrowiu
9. Sytuacja rodzinna i więzi społeczne
10. Dostępność i poziom satysfakcji z usług medycznych
11. Znaczenie Projektów PolSenior 1 i 2. Jakich badań brakuje by dobrze prognozować zmiany zdrowotne w Polsce?

Kliknij w link https://konferencjapolsenior2.pl/, aby zapisać się na konferencję.

Uwaga

Zachęcamy do obejrzenia przed konferencją wykładu wprowadzającego i opisującego Projekt PolSenior2 pt. „Schemat doboru próby, organizacja i przebieg badania PS2” oraz przeczytanie anglojęzycznej publikacji poświęconej metodologii badania LINK
2. Konferencja ogólnopolska – moduł 1 – „Sytuacja społeczno-ekonomiczna”

Termin – 23.11.2020 r., godz. 10:00-12:30

Interesariusze: przedstawiciele samorządów z poszczególnych województw, osoby uczestniczące w opiece nad seniorami w Polsce, w tym dyrektorzy Zakładów Opieki Leczniczej, przedstawiciele Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, lekarze oraz kierownictwo, Rada i prezesi oddziałów wojewódzkich NFZ, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele PZH, konsultanci krajowi z chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, konsultanci krajowi i woj. z geriatrii, marszałkowie województw i wojewodowie, Rada Zdrowotnej Polityki senioralnej, Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Rządowa Rada Ludnościowa, Autorzy Monografii – Raportu PolSenior2

Wykładowcy – Rada Naukowa PolSenior2

Prezentowane zagadnienia:

Powitanie i wprowadzenie

1. Sytuacja ekonomiczna osób starszych. Potrzeby opiekuńcze
2. Sytuacja rodzinna i więzi społeczne osób starszych
3. Aktywność zawodowa
4. Sytuacja mieszkaniowa seniorów
5. Dostępność i poziom satysfakcji z usług medycznych. Ocena jakości życia osób starszych
6. Przemoc w stosunku do osób starszych
7. Wykluczenie cyfrowe
8. Nierówności w zdrowiu w zależności od czynników społecznych
9. Podsumowanie

3. Konferencja ogólnopolska – moduł 2 – „Wielkie problemy geriatryczne i psychogeriatria”

Termin – 30.11.2020 r., godz. 10:00-12:00

Interesariusze: przedstawiciele samorządów z poszczególnych województw, osoby uczestniczące w opiece nad seniorami w Polsce, w tym dyrektorzy Zakładów Opieki Leczniczej, przedstawiciele Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, lekarze oraz: kierownictwo, Rada i prezesi oddziałów wojewódzkich NFZ, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele PZH, konsultanci krajowi z chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, konsultanci krajowi i woj. z geriatrii, marszałkowie województw i wojewodowie, Rada Zdrowotnej Polityki Senioralnej, Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Rządowa Rada Ludnościowa, autorzy Monografii – Raportu PolSenior2

Wykładowcy – Rada Naukowa PolSenior2

Prezentowane zagadnienia:

Powitanie i wprowadzenie
1. Stan funkcjonalny i sprawność osób starszych. Aktywność fizyczna i problem sarkopenii.
2. Wielkie problemy geriatryczne cz.1 – upadki
3. Wielkie problemy geriatryczne cz.2 – nietrzymanie moczu, zaburzenia wzroku i słuchu
4. Zjawisko bólu przewlekłego
5. Zaburzenia funkcji poznawczych
6. Depresja
7. Zaburzenia snu
8. (Nad)używanie leków i suplementów diety wśród osób starszych
9. Podsumowanie

Konferencja ogólnopolska – moduł 3 – „Sytuacja zdrowotna seniorów w Polsce”

Termin – 7.12.2020 r., godz. 10:00-12:00

Interesariusze: przedstawiciele samorządów z poszczególnych województw, osoby uczestniczące w opiece nad seniorami w Polsce, w tym dyrektorzy Zakładów Opieki Leczniczej, przedstawiciele Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, lekarze oraz: kierownictwo, Rada i prezesi oddziałów wojewódzkich NFZ, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele PZH, konsultanci krajowi z chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, konsultanci krajowi i woj. z geriatrii, marszałkowie województw i wojewodowie, Rada Zdrowotnej Polityki Senioralnej, Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Rządowa Rada Ludnościowa, autorzy Monografii – Raportu PolSenior2

Wykładowcy – Rada Naukowa PolSenior2

Prezentowane zagadnienia:

Powitanie i wprowadzenie
1. Udar mózgu
2. Nadciśnienie tętnicze. Cukrzyca. Zaburzenia lipidowe
3. Choroby układu sercowo-naczyniowego
4. Niedokrwistości
5. Przewlekła choroba nerek
6. Choroby nowotworowe. Łagodny rozrost prostaty
7. Wielochorobowość
8. Podsumowanie


List Prezesa Rady ministrów do uczestników konferencji
Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl