Aktualności

StartAktualności
Rozwiń

Przygotowanie konferencji wdrożeniowych

Zespół we współpracy z PAP przygotował konferencje modułowe, na których zostały zaprezentowane wstępne wyniki badania.
Kliknij w link Konferencje Polsenior, aby uzyskać dostęp do prezentacji i obejrzeć zarejestrowane wykłady.


Zespół badawczy PolSenior2 intensywnie pracuje.


analitycy.jpg
Ostatnie miesiące były poświęcone nadawaniu kształtu bazie danych. Początkowo przeniesiono manualnie tysiące wpisów z ankiet papierowych do elektronicznego systemu. Następnie, aby wychwycić ewentualne błędy
i niezgodności, zespół analityków dokonał przeglądu i weryfikacji odpowiedzi.

Ze względu na ogrom uzyskanych informacji utworzono ponad 30 zespołów badawczych składających się
z wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach.

Kliknij na ten LINK , aby dowiedzieć się, nad czym pracują niektóre zespoły projektowe.

Poszczególne zespoły, w ścisłej współpracy ze statystykami, tworzą szkice rozdziałów monografii.

Opublikowano artykuł dotyczący metodologii badania pt: “Health status and its socio-economic covariates in the older population in Poland – the assumptions and methods of the nationwide, cross-sectional PolSenior2 survey”


Spotkania zespołu projektowego, pomimo ograniczeń związanych z pandemią, odbywają się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych min. 3 razy w tygodniu. W każdym ze spotkań, na których omawiane są poszczególne zadania i sprawy bieżące, bierze udział 12-14 ekspertów oraz zaproszeni goście.


Poniżej artykuł z marcowego numeru “Gazety GUMed” podsumowujący dotychczasowe działania
Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl