Aktualności

StartAktualności
Rozwiń
Mimo stanu epidemii, zespól badawczy PolSenior2 prowadzi intensywną pracę.

W ostatnich miesiącach przeniesiono manualnie tysiące wpisów z ankiet papierowych do elektronicznego systemu obsługi bazy danych.

Aby wychwycić ewentualne błędy i niezgodności oraz nadać ostateczny kształt elektronicznej bazie danych, zespół analityków dokonał przeglądu i weryfikacji odpowiedzi.

Aby zanalizować ogrom uzyskanych danych utworzono ponad 30 zespołów badawczych, składających się z wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach.

Poszczególne zespoły, w ścisłej współpracy ze statystykami, tworzą szkice rozdziałów monografii.


W czasie epidemii, spotkania zespołu projektowego odbywają się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych min. 3x w tygodniu. W każdym ze spotkań, na których omawiane poszczególne zadania i sprawy bieżące, bierze udział 12-14 ekspertów oraz zaproszeniu goście.


PolSenior2 w liczbach.

- 6000 – tylu respondentów zostało przebadanych przez ankieterów PolSenior2
- 600 – liczba pracowników zaangażowanych w prace projektu
- 500zł – wartość pakietu badań medycznych, wykonywanych bezpłatnie respondentom
- 16 – tyle województw objęło badanie PolSenior2
- 12 – tyle miesięcy trwał proces tworzenia kwestionariuszy

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl