Aktualności

StartAktualności
Rozwiń

Przygotowanie konferencji wdrożeniowych

Zespół we współpracy z PAP przygotował konferencje modułowe, na których są prezentowane wstępne wyniki badania. Ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne, konferencje zostały przeniesione do Internetu. Ostatnia odbędzie się 7.12.2020 r.

Kliknij w link Rejestracja, aby zapisać się na konferencję.


List Prezesa Rady ministrów do uczestników konferencji
Zespół badawczy PolSenior2 intensywnie pracuje.


analitycy.jpg
Ostatnie miesiące były poświęcone nadawaniu kształtu bazie danych. Początkowo przeniesiono manualnie tysiące wpisów z ankiet papierowych do elektronicznego systemu. Następnie, aby wychwycić ewentualne błędy i niezgodności, zespół analityków dokonał przeglądu i weryfikacji odpowiedzi.

Ze względu na ogrom uzyskanych informacji utworzono ponad 30 zespołów badawczych składających się z wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach.

Kliknij na ten LINK , aby dowiedzieć się, nad czym pracują niektóre zespoły projektowe.

Poszczególne zespoły, w ścisłej współpracy ze statystykami, tworzą szkice rozdziałów monografii.

Opublikowano artykuł dotyczący metodologii badania pt: “Health status and its socio-economic covariates in the older population in Poland – the assumptions and methods of the nationwide, cross-sectional PolSenior2 survey”


Spotkania zespołu projektowego, pomimo ograniczeń związanych z pandemią, odbywają się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych min. 3 razy w tygodniu. W każdym ze spotkań, na których omawiane są poszczególne zadania i sprawy bieżące, bierze udział 12-14 ekspertów oraz zaproszeni goście.


Poniżej artykuł z marcowego numeru “Gazety GUMed” podsumowujący dotychczasowe działania
Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl