O Projekcie

StartO Projekcie
Rozwiń

PolSenior2 to obecnie największe badanie w Polsce dedykowane seniorom

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020Czemu ma służyć realizowane badanie?

Przede wszystkim chcemy dowiedzieć się kim są Polacy w wieku 60+, jak wygląda nasza starość z wielu punktów widzenia oraz jaka jest sprawność fizyczna i umysłowa, sposób odżywiania się, aktywność społeczna, wydolność ekonomiczna Tej grupy mieszkańców.Jakie mają być rezultaty badania?

Logo_polsenior.png

1. Uzyskanie danych to fundament. Na ich podstawie możemy budować skuteczne programy profilaktyczne, terapeutyczne, i społeczne zapobiegające negatywnym aspektom starzenia się.
2. PolSenior2 ma dostarczyć naszemu rządowi, samorządom i badaczom dane, które następnie będzie można przełożyć na konkretne działania prewencyjne i pomocowe, abyśmy jak najdłużej żyli w dobrym zdrowiu i przeznaczali efektywnej środki na ochronę zdrowia.
3. Jak pokazał program PolSenior1, możemy u wielu osób rozpoznać problemy medyczne, o których dotąd nie mieli pojęcia, więc potencjalnie ratować życie i zdrowie naszych respondentów.

Kto realizuje projekt?

Zespół lekarzy i ekspertów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z polskimi ekspertami z sześciu uczelni i instytutów oraz konsultantem krajowym ws. geriatrii. Kierownikiem projektu jest prof. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.


Skąd są pieniądze na realizację?

Ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.


W jaki sposób przebiegała rekrutacja do projektu?

Ministerstwo Cyfryzacji wylosowało gminy, w których projekt był realizowany, a następnie numery PESEL 6000 mieszkańców tych gmin. Spośród wylosowanych respondentów zostanie wyodrębnionych 7 równolicznych grup wiekowych po 850 osób (lata 60-65, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90+ ).


Kto objął projekt patronatem?

Prezes Rady Ministrów, Minister Zdrowia, Konferencja Episkopatu Polski, Konsultant Krajowy ds. Geriatrii.

PolSenior2 w liczbach.

- 30 milionów – ilość komórek w bazie danych
- 18694 – tyle prób kontaktu z respondentami podejmowali ankieterzy
- 5983 – tylu respondentów zostało przebadanych przez ankieterów PolSenior2
- 1499 – ilość kolumn w głównej bazie danych. Każda kolumna odpowiada jednej odpowiedzi na pytanie
- 860 – liczba osób współpracujących przy realizacji projektu
- 500zł – wartość pakietu badań medycznych, wykonywanych bezpłatnie respondentom
- 16 – tyle województw objęło badanie PolSenior2
- 12 – tyle miesięcy trwał proces tworzenia kwestionariuszy

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl