Dla Mediów

StartDla Mediów
baner_1.jpg

Szanowni Państwo,

Projekt PolSenior2 to największe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia starszych Polaków, ich sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz jakości życia.

Z satysfakcją pragniemy przedstawić Państwu wyniki badania które są owocem ostatnich 5 lat pracy. Publikacja składająca się z niemal 60-rozdziałów stanie się z pewnością ważnym punktem odniesienia dla badaczy zajmujących się problematyką osób starszych.

Badaniu została poddana reprezentatywna grupa niemal 6000 Polaków, w wieku 60 i więcej lat, wylosowanych na podstawie numeru PESEL przez Ministerstwo Cyfryzacji, z zachowaniem reprezentacji względem lokalizacji i wielkości miejscowości zamieszkania.

Dane uzyskiwano na podstawie wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzanego przez przeszkolonych ankieterów, narzędzi całościowej oceny geriatrycznej, pomiarów antropometrycznych oraz badań krwi i moczu.

Prezentowane rezultaty nie tylko pokażą jak wygląda stan zdrowia i sytuacja społeczno-ekonomiczna polskich seniorów, ale również dzięki porównaniu z badaniem PolSenior1 zasygnalizują trendy i zjawiska, obrazujące jakim zmianom ta grupa ulega na przestrzeni lat.

Liczymy, że przedstawione dane będą solidną podstawą do lepszego kształtowania polityki zdrowotnej i społecznej tak, aby adekwatnie odpowiadała potrzebom tej części polskiego społeczeństwa w obliczu nieuchronnych zmian demograficznych.

Projekt Polsenior2 jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Ministerstwa Zdrowia – Cel Operacyjny nr 5 Narodowego Programu Zdrowia: Promocja Zdrowego i Aktywnego Starzenia się.

Głównym realizatorem jest Gdański Uniwersytet Medyczny. W skład zespołu naukowego weszli eksperci z wiodących ośrodków naukowych w Polsce.


Na przełomie listopada i grudnia 2020r. odbyły się konferencje modułowe, na których zostały zaprezentowane wyniki badania. Kliknij w link Konferencje Polsenior , aby uzyskać dostęp do prezentacji i obejrzeć zarejestrowane wykłady.

Populacja badania PolSenior2 w liczbach:infografika_polsenior2_o_badanych.jpg

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl