Dane źródłowe

StartDane źródłowe


Dane źródłowe do wybranych publikacji:

“Prevalence and risk factors of untreated thyroid dysfunctions in the older Caucasian adults: Results of PolSenior 2 survey”


Medyczna baza danych powstała w związku z realizacją projektu PolSenior 2 w ramach umowy nr 6/5/4.2/NPZ/2017/1203/1257, zawartej pomiędzy Stronami w dniu 7 listopada 2017 r. na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w zakresie punktu 4.2 Celu Operacyjnego nr 5, Narodowego Programu Zdrowia pt.: „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”.
Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do medycznej bazy danych przysługują Ministerstwu Zdrowia.

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl