Monografia

StartMonografia
Rozwiń

Obecnie trwają prace nad monografią, która będzie zawierała najważniejsze analizy danych zebranych podczas badania PolSenior2. Przedstawione w niej będą wyniki opisujące wiele różnych obszarów stanu zdrowia seniorów oraz ich sytuacji społeczno-ekonomicznej, w tym:

• stan funkcjonalny i sprawność respondentów, a tym samym ich zależność od opieki

• zagadnienia z zakresu psychogeriatrii (zaburzenia depresyjne, zaburzenia funkcji poznawczych oraz zaburzenia snu)

• częstość tak zwanych wielkich problemów geriatrycznych, między innymi: nietrzymania moczu, upadków, niedożywienia

• zmiany w składzie ciała związane ze starzeniem się, w tym sarkopenia oraz zespół słabości

• problem bólu przewlekłego

• wywiad chorobowy dotyczący częstości występowania schorzeń układu krążenia i cukrzycy, układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, układu endokrynnego, chorób nowotworowych, chorób narządów zmysłu oraz niedokrwistości

• analiza przyjmowanych leków i suplementów diety, występowania polipragmazji, interakcji lekowych oraz stosowania się do rekomendacji i zaleceń lekarskich dotyczących farmakoterapii

• samoocena stanu zdrowia oraz jakości życia oceniana przez seniorów, styl życia oraz poziom aktywności fizycznej i formy spędzania czasu wolnego

• sytuacja rodzinna respondentów, struktura gospodarstw domowych i możliwości zaspokojenia przez rodzinę potrzeb w zakresie opieki i pielęgnacji respondentów (wydolność opiekuńcza rodziny)

• aktywność społeczna seniorów

• poziom wsparcia społecznego, w tym korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej

• przemocy w stosunku do seniorów, w tym ekonomicznej

• sytuacja materialna respondentów, źródła ich dochodów i możliwości gospodarowania nimi oraz sytuacja mieszkaniowa

• poziom satysfakcji z opieki medycznej i jej dostępności oraz zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne i usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl