PolSenior2 - strona główna

StartPolSenior2 - strona główna
Rozwiń

Projekt PolSenior 2

“Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”

PolSenior 2 to ogólnopolskie badanie stanu zdrowia starszych Polaków, ich sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz jakości życia realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Ministerstwa Zdrowia.
W ramach projektu przebadano reprezentatywną względem wieku, płci i miejsca zamieszkania grupę niemal 6000 Polaków, w wieku 60-106 lat.
Metodologia badania opierała się na badaniach kwestionariuszowych, analizie wielu parametrów krwi
i moczu respondentów, prostych testach sprawnościowych oraz pomiarach ważnych dla zdrowia osób starszych parametrów, takich jak m.in.: ciśnienie krwi czy siła uścisku dłoni. Ważnym elementem badania były również skale
i testy wchodzące w skład Całościowej Oceny Geriatrycznej.
Wstępnie wyniki badania zostały zaprezentowane w trakcie konferencji modułowych.
W roku 2021 pełne wyniki zostaną opublikowane i upowszechnione w formie ogólnodostępnej monografii.

Sprawdź najnowsze informacje w zakładce “Aktualności”.

Zobacz film podsumowujący badanie.

Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl