PolSenior2 - strona główna

StartPolSenior2 - strona główna

Projekt PolSenior2

“Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych,
w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”


PolSenior2 to ogólnopolskie badanie stanu zdrowia starszych Polaków, ich sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz jakości życia realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Ministerstwa Zdrowia. W ramach projektu przebadano reprezentatywną względem wieku, płci i miejsca zamieszkania grupę niemal 6000 Polaków, w wieku 60-106 lat.
Metodologia badania opierała się na badaniach kwestionariuszowych, analizie wielu parametrów krwi
i moczu respondentów, prostych testach sprawnościowych oraz pomiarach ważnych dla zdrowia osób starszych parametrów, takich jak m.in.: ciśnienie krwi czy siła uścisku dłoni. Ważnym elementem badania były również skale
i testy wchodzące w skład Całościowej Oceny Geriatrycznej.


Wyniki zostały opublikowane w formie monografii oraz zaprezentowane w trakcie konferencji modułowych.Na ich podstawie przygotowano Rekomendacje Strategiczne dla Rządu i Samorządów.Sprawdź najnowsze informacje w zakładce “Aktualności”.


Zobacz film podsumowujący badanie.


Dane kontaktowe

Adrian Lange
Zakład Prewencji i Dydaktyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, I piętro, p. 104
80-211 Gdańsk

poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

(58) 349 19 78

(58) 349 19 75

polsenior2@gumed.edu.pl